RMN w „Chemiku”

Mariusz Zbanyszek

W RMN-ie spotkałem kilkudziesięciu wspaniałych młodych ludzi. Dzięki nim, … w praktyce poznałem co to przyjaźń, lojalność, solidarność, odwaga, męstwo, honor, wierność, tajemnica

Więcej

Plac Piłsudskiego

Artur Zasada

To było na przełomie 1987 i 1988 roku. Uczyłem się wtedy w Technikum Ogrodniczym w Nowym Miasteczku. Razem ze mną, do tej samej klasy, uczęszczała Asia Miś.

Więcej