Ruch
Młodzieży
Niezależnej

Ruch Młodzieży Niezależnej był kontynuacją działalności opozycyjnej środowiska młodzieżowego, które zaczęło się tworzyć pod koniec lat 70. Pierwszą organizacją, którą założyła grupa kolegów w lipcu 1979 r. był Związek Młodzieży Antykomunistycznej (ZMA) zainicjowany przez Marka Rusakiewicza i Waldemara Rzucidło.

Wspomnienia

Zbiór wspomnień i relacji działaczy, członków Ruch Młodzieży Niezależnej oraz osób z nimi związanych – od okresu powstania w  1979 r. do czerwca 1990 r. keidy to ukazuje się ostatni – 124 numer „Szańca” i działalność RMN zostaje zakończona.

Bójka z esbekiem

No i naprzeciwko Urzędu Miejskiego złapał mnie „esbek” i zaczął mnie ciągnąć w kierunku komendy milicji przy ul. Obotryckiej. Było to około godziny 19….

Olgierd Popiel

RMN w Zielonej Górze

Pamiętam to zawstydzenie nastolatka, że w Zielonej Górze („czerwonej” – tak też się mówiło) „nic się nie dzieje”. Zawstydzenie tym większe, że w konkurencyjnym Gorzowie „działo się” sporo, mało tego, jedyne widoczne przejawy działalności opozycyjnej w Zielonej Górze były dziełem właśnie ludzi z Gorzowa

Piotr Łysakowski

Pielgrzymkowy „satanista”

Nie wiem, jak się zaczęło moje zaangażowanie w działalność opozycyjną. Dokładnie nie pamiętam, ale w moim przypadku było to związane z harcerstwem. Była to 230. drużyna harcerska. Tworzyli ją: Piotr Niewiarowski, Artur Brykner i Andrzej Nawojczyk.

Jolanta i Piotr Hreniak

Strona internetowa powstała w ramach projektu:
MŁODZI W PODZIEMIU. Ruch Młodzieży Niezależnej w Gorzowie Wlkp. w latach 1983-1989
realizowanego przez Fundację ZACHODNI OŚRODEK BADAŃ SPOŁECZNYCH I EKONOMICZNYCH

Projekt został dofinansowany przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłuul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa